Granda Sub
Alyante rolleri su kombinirani sistemi sa tri sustava
1. Klasičan roller sa invert gumom
2. Invert roller 
3. Parank demoltiplicirani sistemsistem 
Ovaj je sustav jednostavno najsnažnija puška današnjice koja pruža najveće moguče performanse

Copyright @ GRANDA SUB 2018.  All right reserved - Created by ProBiz