Granda Sub

Arca 115 (OCEAN)

Ovaj model jedan je od najprodavanijih rollera iz te serije.

Može nositi harpune do 8 mm i imati ogroman izbačaj sa dvije gume.

Kao svaka Arca može nositi slip tip i ima predviđen sistem za predvez nailona do 3 mm upravo za oceanski lov.

Ista se najbolje pokazala sa duplom invert gumom i 8 mm harpunom, zamišljena za oceanski lov i bstra mora.

Copyright @ GRANDA SUB 2018.  All right reserved - Created by ProBiz