Granda Sub

Arca 120 (OCEAN)

Arca 120 jedna je od snažnijih grandinih pušaka.

Prednost ove dimenzije je što se vrlo lako možemo koristijeti sa slip tipom i ostaju nam dva natezanja, odnosno dva para guma koje nam mogu pružati veoma brz izbačaj i debljim harpunima tipa 8 mm.

Ova puška je veoma jednostavna i laka za natezanje vrlo se brzo arma i jako je jednostavna za koristiti.

Puška može nositi i harpune 8.5 mm sa slip tipom za čisti oceanski lov i koristiti sustav dvaju invert guma.

Copyright @ GRANDA SUB 2018.  All right reserved - Created by ProBiz