Granda Sub

Arca 130 (OCEAN)

Arca 130 najveća je iz te serije, osim velike pokretljivosti ova puška može nositi i harpune 9 mm, kao svaka puška iz te serije arma se samo sa dva natezanja.

Bez obzira na dimenziju veoma je pokretna pa tako i snažna, zamišljena za Oceanski lov pa tako i predviđena za salu 3 mm i deblje nailone.

Može se i često se koristi sa duplim gumam 16 mm ili jednom invert gumom 14 - 16 mm i 16 mm gumama i što je najbirnije koeficjenti su veoma mali.

Ova Arca može nositi mulinele od 200 metara ili pak bangie sistem koji je spojen direktno na plutaće (bove)

Copyright @ GRANDA SUB 2018.  All right reserved - Created by ProBiz