Granda Sub

Arctica 60/65

Arctica 60 kao i 65 modeli su zamišljeni kako bi se puška mogla koristjeti u mutnome ali gdje je vidljivost manje extremna odnosno u uvjetima vidljivosti od oko dva metara.

Prednost ovih rollera je njihova šuljatorska šasija koja ima toliko extremne gabarite da se raspon setapa harpuna svodi na dimenzije 6.5 i 7 mm .

Velika brzina i odličan domet sa minimalnim trzajem prednost je u brzom lovu na leteću ribu poput Brancina, Cipala, Pica i sl.

Standardna oprema:

Laštici - Preko kolotura Granda sub Berserk 14 mm

Harpun - Devoto 7 mm

Mulinel - Diffusion Micro sa 25 m armiranog konopa 1.2 mm

Copyright @ GRANDA SUB 2018.  All right reserved - Created by ProBiz