Granda Sub

Arctica 70/75

Ovaj model podvodne puške roller kao i 75 idealan je za mutnije vode i ako se može koristijeti i koristi se najčešće za lov po pličinama u vrlo malo vode.

Najčešće za lov Brancina i razne ribe u kraju sa velikim dometom odlična je izvedba šuljatorske puške u vodama sa manjom vidljivošću.

Kao svi modeli Arctica vrlo elegantnih linija i malih gabarita...

Standardna Oprema:

Laštici - Granda Sub Berserk 14 mm

Harpun - Devoto 7 mm

Mulinel - Diffusion Micro sa 25 mm armiranog konopa

Pomočna kukica (Natezač)

Copyright @ GRANDA SUB 2018.  All right reserved - Created by ProBiz