Granda Sub

Fireblade 100/105 X3

Fireblade 100/105 X3 je serija pušaka koja je konstruirana za duboko šuljanje i lov čekom u veoma bistrim uvjetima.

Trup ovih  Grandinih podvodnih pušaka masivniji je zbog treće gume te time trpe veoma teške setupove tipa 3 X 18 mm i harpuna 7.5 mmIdealna je za šuljanje na veliku divljač i veoma snažna i pokretna.

Pušku karakterizira brzi izbačaj harpuna (od 7 ili 7,25mm) pa može biti opremljena i mulinelom od 80 metara.

Pušku će cijeniti svi ribolovci koji vole obično i brzo armanje, uz snagu i pokretljivost.

Standardna oprema

Harpun: Granda 7 mm

Gume: Bersrek 3 X 16 mm

Mulinel: Diffusion 70 m

Copyright @ GRANDA SUB 2018.  All right reserved - Created by ProBiz