Granda Sub

Fireblade 60-65

Fireblade 60-65 je model Grandine podvodne puške koja je zamišljena za lov u plitkome odnosno u mutnijim vodama.

Kao i kod manjih modela puška je veoma pokretna u svakom smjeru i ima mogućnost nositi harpun od 7 mm.

Fireblade 60-65  može se koristiti i za lov u rupi sa monogumom kao i za najčešću lovinu - brancina u pjeni odnosno mutnome moru.

Najveća prednost ovog modele je elegancija i izbačaj tankih harpuna na veće udaljenosti.

Standardna oprema:

Harpun: Devoto 6.5 mm

Laštici: Granda sub Berserk 14 mm

Mulinel: Mikro 25 m

Copyright @ GRANDA SUB 2018.  All right reserved - Created by ProBiz