Granda Sub

Fireblade je klasična inačica podvodne puške iz Grande, od modela 50 pa sve do 130X4 nudi najopširniji asortiman klasičnih pušaka sa cirkolarnim gumama u svjetu.

Novosti dolaze u svim modelima i dimenzijama sa mogučnošću montaže do 4 para guma i raznim dimenzijama od 100 cm pa na gore kao modeli X3 odnosno sa tri para guma.

Prednost već dobro poznate puške je zapravo u mogučnosti setupiranja odnosno svaki model može nositi više dimenzija guma i harpuna a da se balistički ne gubi na preciznosti i dometu.

Nove izvedbe uz standardno minimalno izmjenjivanje došle su 2016 god. kao i nova ručka Atlantica.

Fireblade modeli dolaze u opciji od 50 cm pa sve do 110 sa 2 X 18 mm guma. Prednost već dobro poznatih modela podvodne puške jest u njezinom velikom izboru setupa.

Ne samo što svaki određeni model može nositi tanje i deblje harpune već i razne dimenzije guma i unatoć tomu iste ostaju elegantne sa odlično raspoređenom masom.

U svakom slučaju svi modeli dolaze sa standardnom opremom koju možete zamjeniti pri naručivanju puške. Razlika od modela do modela nije samo u dužini trupa već u samom rasporedu mase, odnosno gabarita svakog trupa npr. razlike u rasporedu mase između modela 70 i 80 nema ali je u verziji 85 već zamjenjen model.

Odlična pokretljivost u svakom smjeru i velika snaga ovih klasičnih alata dovode do veoma preciznog pogotka na krajnjem dometu svakog modela.


Fireblade je Grandina klasična puška sa mono i više guma

Fireblade je najpokretnija i najjednostavnija Grandina puška

Copyright @ GRANDA SUB 2018.  All right reserved - Created by ProBiz