Granda Sub

Mehanizam Massy sub za podvodne puške

Mehanizam Massy sub mehanizmi za podvodne puške proizvedeni su za Apollo puške, isti su brunirani vrlo čvrsti i lako se montiraju na samogradnju.

Snažan i kompaktan sa nosivosti do 350 kg idealan za samograditelje i hoby proizvođače.

Mehanizam ima bočni l.realis koji može iči na ljevu ili desnu stranu, isti se može štelati po visini kako bi kačio različite harpune.

Hod obarača je vrlo kratak i okidanje je vrlo mekano kako bi gađanje u ciljanu metu bilo čim preciznije.

Copyright @ GRANDA SUB 2018.  All right reserved - Created by ProBiz