Granda Sub

Stealth 110/115 (OCEAN)

Što se dimenzija monorollera tiće odlučili smo se na močnijoj varijanti kako bi imali pušku za čeku i duboko šuljanje.

Jedina iz monorolera ove serije koje imaju oznaku (OCEAN) zamišljena je kao puška za lov čekom u svim morima svjeta pa tako i u Oceanima.

Može nositi komotno i harpun 8 mm sa dva para 18 mm donjih guma vezane u sustavu redukcije na invert 16 mm.

Najsnažniji grandini monorolleri i konkretno puške sa najbržim izbačajem sa tanjim harpunima.

Copyright @ GRANDA SUB 2018.  All right reserved - Created by ProBiz