Granda Sub

Stealth Duplex 100

Stealth Duplex 100 jedan je od manjih modela grandinih duplih rollera, puška je veoma snažna i pokretna vrlo je lako izbalansirati i sa harpunima 8.5 mm.

Kao i svaki Stealth vrlo je jednostavan za setupirati i ima ogroman raspon setupiranja, može se koristijeti u cjelom Sredozemnom moru kao šuljatorska puška i puška za čeku u mutnijim vodama.

Ovaj je model veoma snažan bez obzira na kratke dimenzije i može nositi harpune od 7 pa do 8.5 mm, pokretan sa dometom od 6 mm i velikim izbačajem bilo koristili 14 ili 16 mm gume u redukcji.

Svi Duplex modeli dolaze sistemom redukcije pa tako i ovaj, koji nam upravo daje onaj mikro trzaj koji nam omogučuje kirurške pogotke na velikim dometima.

Copyright @ GRANDA SUB 2018.  All right reserved - Created by ProBiz