Granda Sub

Stealth Duplex 120 (OCEAN)

Kao svaka grandina puška tako i ovaj Stealth Duplex 120 odrađen je za posebne uvjete lova.

Njegova pokretljivost i ogromna sila u kombinaciji sa vrlo brzim i jednostavnim natezanjem, ogromnim dometom i beztrzajnosti dovelo je ovaj moden na vrhu traženih oceanskih rollera.

Predviđen i za sailu kao za slip tip pa i debele nailone kako nebi ostajali bez puške ili gotovo svaki put bez ribe.

Prednost sistema redukcije jest u lakom natezanju i što je puška duža koeficjenti su manji i lakše se ista nateže bez bzira na dužinu iste.

Harpuni do 10 mm ne predstavljaju problem i ako je najćešće armana sa harpunima 8.5 i 8.75 mm.

Iste se mogu naručiti sa nekakvim posebnim željama vezane za mulinele ili slip tip sistemom uz bangie.

Bez obzra na veliku dimenziju puška ostaje jako pokretna kao i svaki Stealth gotovo kao ista klasična puška sa 4 i više guma.

Copyright @ GRANDA SUB 2018.  All right reserved - Created by ProBiz